o mnie

Agata Baranow

Pracuję, jako trenerka uważności i współczucia (mindfulness i compassion). Swój pierwszy kurs Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ukończyłam w 2012 r. w Instytucie Psychoimmunologii w Gdyni. Prowadzę 8-tygodniowy program Mindfulness Based Living Course (MBLC) „Życie w uważności” oraz Compassion Based Living Course (CBLC) „Kurs życia opartego o współczucie” powstałe z prac badawczo-naukowych Brytyjskiego Stowarzyszenia Mindfulness pod przewodnictwem prof. Roba Nairn’a.

Poznając wiedzę z zakresu neuromedytacji ukończyłam pierwszy stopień kursu na instruktora neuromedytacji autoryzowany przez NeuroMeditation Institute LLC.
Ukończyłam również pierwszy w Polsce program niefarmakologicznego leczenia bezsenności.
Praktykę własną rozwijam pod okiem nauczycieli świeckich i buddyjskich.
Uczestniczę w szkoleniu Psychoterapeutycznym w analizie bionenergetycznej A. Lowena pod kierunkiem Marzeny Barszcz w Instytucie Analizy Bioenergetycznej w Warszawie.

Prywatnie od 19 lat aktywnie działam w obszarze obrony praw zwierząt. Uwielbiam tańczyć i gotować roślinnie. Fascynuje mnie wpływ lasu na psychikę ludzką i sposób odbudowywania pierwotnych więzi z naturą. Kocham długie spacery po lesie i nad morzem. Od 18 lat praktykuje jogę.